Професионални ръчни инструменти BAHCO
Поръчай по телефона: M-tel 0885/663320 Telenor 0894/747680

Условия за ползване

Добре дошли в www.bahcoshop-bg.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата www.bahcoshop-bg.com

Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е администрирана от фирма БЕАТА ЕООД, регистрирана в Търговския Регистър ЕИК:175244749 BG175244749, с адрес за кореспонденция: България, 1309 София, жк.Илинден, бл.132, телефон: +359/885663320 +359/894747680 и имейл: office@bahcoshop-bg.com

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА. За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона.

Авторски права

Всички екрани появяващи се на този Сайт, включително данните, графиките, текста, дизайна, бутоните, снимките и иконите, както и подреждането, сглобяването и селекцията, са собственост на Беата ЕООД и са предпазени от българските и международните закони за авторско право. Съдържанието на този Сайт може да си използва само за закупуването на продукти от сайта и за никакви други цели. Каквито и да е други употреби, включително модифициране, пресъздаване, качване, публикуване, предаване или дистрибуция, както и всички други форми или начини на употреба без предварителното писмено съгласие на Беата ЕООД са забранени. Всички продукти на този Сайт са собственост на Беата ЕООД или тези, които ги доставят на Беата ЕООД.

Общо описание на услугите

Сайта предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки и закупуването им. Сайтът Ви предоставя богат избор на висококачествени Професионални ръчни инструменти Bahco с подробни описания и снимков материал, които може да закупите бързо, лесно и удобно. Те ще бъдат доставени в кратък срок до избран от Вас адрес или до офис на куриерска фирма. Всички обявени цени са в български левове с включено ДДС.

Права и задължения на страните

1. Сайта се задължава: Да потвърди наличността на поръчаните стоки или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни. Да достави поръчката в срок от 3 работни дни. При разпродажби или изчерпано количество е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 10 работни дни. Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). Гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиента се задължава: Да посочи име, фамилия, точен адрес, валиден телефон и електронна поща (email). Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Да заплати цената на стоката. При предаване на стоката Клиента или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиента дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиента е длъжен да обезщети Беата ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. В случай, че Клиента не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Беата ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиента може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

3. Клиента има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед. Цената, която Клиента следва да заплати, не съответства на дължимата цена при направената поръчка. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Конфиденциалност

Сайта е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Сайта гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнена заявки за поръчка. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Сайта може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до www.bahcoshop-bg.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

Ограничаване на отговорността

Сайта прави всичко възможно за да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сайта не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от производителя Bahco. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Сайта не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на дадена стока.

Регистрация

Сайта е без предварителна форма на регистрация. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва: Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма за поръчка, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“. Научете повече за нашата Политика за поверителност и нашата Политика за бисквитки